«Վիկտորիա Քոնսալթինգ»-ը հոգ է տանում, որպեսզի կանայք ստանան որակյալ բուժում տարբեր խնդիրների դեպքում։ Այն աջակցում է մանկաբուժական կոնֆերասներին և կազմակերպում կլոր-սեղաններ, որոնց ժամանակ քննարկվում են բժիշկներին հուզող տարատեսակ հարցեր։ Մշտապես ներկայացնում է նոր պրեպարատներ, առաջարկում է հակաբիոտիկներով բուժման ժամանակակից մոտեցումներ։ «Վիկտորիա Քոնսալթինգ»-ը կազմակերպում է բազմաթիվ միջոցառումներ, որոնցից է «Վիկտորիա սպորտը»։