«Վիկտորիա Քոնսալթինգ» ընկերությունը կարևոր դեր է կատարում հայկական դեղագործական շուկայում։ Այն համագործակցային լայն կապեր է ստեղծում ինչպես արտասահմանյան ընկերությունների, այնպես էլ հայ բժիշկների հետ։
«Վիկտորիա Քոնսալթինգ»-ը նաև պրոֆեիոնալիզմ, հեռանկար, նվաճում, միասնություն, առաջընթաց, նորարարություն, շարժիչ ուժ, ապահովություն, վստահություն բառերով են բնորոշում ընկերության անձնակազմի անդամները։ Դրանք միայն բառեր չեն, այլ իրականության արտացոլում։ Հենց նրանց միասնական աշխատանքի արդյունքում են կյանքի կոչվում բոլոր նախաձեռնությունները։